Beste sloepverzekering; premie vanaf € 2,12 p/maand

Op sloep-verzekeren.nl sluit u de beste sloepverzekering

Voor de ware watersporter is er maar één manier om echt te ontspannen en van de vrijheid te beste sloepverzekering vindt u hiergenieten: heerlijk met de zon in het gezicht varen met uw eigen sloep.
Maar waar kunt u het best uw sloep verzekeren?
Welke verzekeraar de beste bootverzekeraar is, is moeilijk te zeggen. Er is namelijk geen enkele verzekeraar die voor alle type boten de beste bootverzekering tegen de voordeligste premie heeft. Daarom vergelijkt Recreatie Zeker de bootverzekering van de drie specialistische bootverzekeraars Europeesche Verzekeringen, Delta Lloyd en Unigarant Verzekeringen. Hierbij hebben we gekeken Beste sloepverzekering; premie vanaf € 2,12 p/maandnaar de volgende punten:
 • Hoe voordelig is de premie voor de allrisk verzekering van uw sloep
 • Hoeveel no-claim korting wordt er gegeven in de no-claim regeling en na hoeveel jaar krijgt u al de maximale korting
 • Hoe goed is de hulpverlening geregeld
 • Hoe hoog is het eigen risico en heeft u de keuze voor een vrijwillig eigen risico en wat is de invloed op de premie daarvan
 • De inboedel dekking; tot welk percentage is de inboedel aan boord van uw sloep meeverzekerd
 • Hoe komt de schade uitkering tot stand
Uit deze vergelijking blijkt dat voor sloepen en vletten Unigarant Verzekeringen de beste sloepverzekering biedt tegen de scherpste premie. Uw sloep verzekeren doet u dus het beste via sloep-verzekeren.nl bij Unigarant. 
Voor al die verschillende sloepeigenaren bieden wij hier de perfecte oplossing: ‘de beste sloepverzekering’. Het is een bootverzekering die rekening houdt met het type boot, maar ook volop mogelijkheden biedt om de dekking aan te passen aan uw persoonlijke wensen. Zo stelt u zelf de sloepverzekering samen die precies past bij uw wensen en verwachtingen en bij uw sloep.
Premie sloepverzekering berekenen

Welke dekkingen kunt u allemaal voor uw sloep verzekeren.

De basisdekkingen van deze sloepverzekering:
 • WA,
 • WA + Basis Casco of
 • WA + Uitgebreid Casco.
Daarnaast kunt u naast deze basisdekkingen de volgende aanvullende dekkingen voor uw sloep verzekeren:
 • ongevallen opvarenden,
 • rechtsbijstand,
 • trailer,
 • volgboor en
 • pechhulp.

Basisdekkingen sloepverzekering

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Schade aan derden door aanvaring. Maximaal verzekerd bedrag € 7.500.000,- 

WA + Basis Casco

Naast schade aan derden door aanvaring geeft deze verzekering ook dekking voor schade door brand/ontploffing/blikseminslag, storm en diefstal.

WA + Uitgebreid Casco

Naast schade aan derden door aanvaring is ook verzekerd schade door brand/ontploffing/blikseminslag, storm, diefstal, vandalisme, overspanning/inductie, vorst en eigen gebrek/constructiefout.
Er geldt een aanschafwaardegarantie van 3 jaar.
Geen aftrek nieuw voor oud.

Aanvullende dekkingen sloepverzekering

De volgende aanvullende dekkingen kunt u voor uw sloep verzekeren:

Rechtsbijstand

Met deze dekking heeft u recht op juridische bijstand bij het verhalen van schade op derden. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan geschillen over garantie, reparatie, onderhoud, stalling en financiering. De maximale vergoeding bedraagt € 25.000,-.

Ongevallen Opvarenden

Deze verzekering voorziet in een éénmalige uitkering ten gevolge van overlijden of blijvende invaliditeit van de opvarenden van de verzekerde sloep.
Dekkingsoverzicht ongevallen sloep verzekeren


Pechhulp in Nederland

Heeft u pech met uw sloep? Dan biedt Unigarant u hulp via hun alarmcentrale met het doel om uw sloep weer te laten varen.
U heeft per jaar recht op:
 • Telefonisch advies (max. 5 x)
 • Vergoeding 1 uur reparatiehulp (max. 5x)
 • Vergoeding sleepkosten tot maximaal € 1.000,00 (max. 3x)

Trailer of volgboot / bijboot

Het is bij de cascodekking mogelijk om een volgboot mee te verzekeren. Dit moet worden aangegeven en zijn vermeld op de polis.
De op de polis vermelde volgboot, eventueel met inbegrip van de bijbehorende buitenboordmotor, die permanent ten dienste van het vaartuig word meegevoerd, moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • de volgboot mag niet langer zijn dan de breedte van het vaartuig;
 • het motorvermogen van de volgboot mag niet meer dan 10 pk zijn;
 • de trailer en volgboot + motor mogen samen niet duurder zijn dan € 15.000,-

Vergoedingen op de sloepverzekering

Gaat u bij Unigarant uw sloep verzekeren, dan krijgt u onder andere de volgende vergoedingen.

Inboedel

Met betrekking tot inboedel aan boord gelden voor een aantal specifieke onderdelen maximale bedragen per schadegebeurtenis:
dekkingsoverzicht inboedel sloep verzekeren
In geval van schade aan alleen de inboedel is er GEEN sprake van terugval in no-claim korting. 

Hulpverlening buitenland

Extra verzekerd is hulpverlening, bewaking en repatriëring.
Dekking
Verzekerd zijn de kosten van repatriëring naar Nederland indien de sloep en/of de meeverzekerde trailer ten gevolge van een schadegebeurtenis niet in staat is/zijn op eigen kracht naar Nederland terug te keren, indien en voor zover:
 • de sloep en/of de trailer niet binnen 15 hersteldagen gerepareerd kan worden;
 • de schipper is uitgevallen of een voor het varen onmisbaar bemanningslid ten gevolge van een ongeval of ziekte niet binnen 15 dagen na melding aan Unigarant hersteld is en indien deze niet door één van de andere reisgenoten kan worden vervangen.
Dekkingsgebied
Zoals het gekozen vaargebied.

Toezenden onderdelen

Per schadegebeurtenis tot een maximum van € 500,- . Dit geldt alleen indien de onderdelen ter plaatse niet binnen redelijke termijn beschikbaar kunnen zijn.

Sleephulp in Nederland

Verzekerd zijn de kosten van vervoer van de sloep over water naar de dichtstbijzijnde herstelplaats in Nederland tot een maximum van € 1.000,- per schadegebeurtenis.

Eigen risico op uw sloepverzekering

Per schadegebeurtenis wordt een eigen risico in mindering gebracht op de schadeuitkering conform onderstaande tabel. Tot een verzekerde waarden van uw zeilboot van  € 50.000,- heeft u bij Unigarant Verzekeringen geen eigen risico.
Eigen risico sloep verzekeren Unigarant
Als u kiest voor een Cascodekking, dan kan u het standaard eigen risico verhogen met een vrijwillig hoger eigen risico in ruil voor premiekorting.

Bij risicoverhogende omstandigheden is er een verplicht extra eigen risico van toepassing. Indien van toepassing wordt deze op het polisblad vermeld.

Vaargebied

Gaat u bij Unigarant uw sloep verzekeren, dan kunt u kiezen uit de volgende vaargebieden.
Nederland Basis
Alle Nederlandse binnenwateren, met uitzondering van de kustwateren, de Waddenzee, Dollard, Eems, Westerschelde, IJsselmeer en Markermeer, met uitzondering van de gemeenten Saba en Bonaire en Sint Eustacius (Statia).
Nederland Uitgebreid
Alle Nederlandse binnenwateren en op zee tot  20 zeemijlen uit de Nederlandse kust, met uitzondering van de gemeenten Saba en Bonaire en Sint Eustacius (Statia).
Europese binnenwateren
In aanvulling op het vaargebied Nederland Uitgebreid is de verzekering van kracht op alle Europese binnenwateren en op zee tot 20 zeemijlen uit de kust van het vaste land van de Europese landen. (excl. Zwarte zee).

Verblijft uw verzekerde sloep  langer dan 6 maanden buiten Nederland?
Als uw sloep langer dan 6  maanden aaneengesloten buiten Nederland verblijft is er alleen dekking als op het polisblad ligplaats Europa aangetekend wordt.

Inschaling no-claimkorting

De inschaling voor de no-claimkorting vindt plaats voor alle dekkingen op 0 (nul) schadevrije jaren. Heeft u een originele royementsverklaring van uw vorige verzekeringsmaatschappij, dan wordt dat aantal schadevrije jaren overgenomen. Een royementsverklaring is 3 jaar geldig. 
Wanneer u 4 of meer schadevrije jaren heeft, krijgt u al meteen de maximale no-claimkorting van 40%. Zo wordt uw sloep verzekeren nog voordeliger.

Opzegservice - Wij helpen u graag!

Wanneer u er voor kiest om een sloepverzekering af te sluiten via sloep-verzekeren.nl / Recreatie Zeker dan assisteren wij u graag bij het overstappen naar uw nieuwe sloepverzekering toe. Kijk bij klantenservice hoe u dit eenvoudig kunt regelen.